Logo SII Środowisko i innowacje Azbest
Brussels Eureka Innova 2009
Brussels Eureka Innova 2009

SIPHJesteśmy członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

LLC 9001

LLC 9001
ISO 9001 i ISO 14001


NOVATOR 2008
"Innowacyjna inwestycja w usługach"


Członek Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami


Członek Krajowej Izby Gospodarki Odpadami


Partner Polskiej Ekologii 2008
Partner Polskiej Ekologii 2009


Mecenat nad kulturą i sztuką
w Szydłowie


Posiadamy Pozwolenie Zintegrowane dla Instalacji do składowania odpadów.

Certyfikat rzetelności
Posiadamy certyfikat rzetelności KRD
Sprawdź ważność certyfikatu


Otrzymaliśmy dofinansowanie od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

Województwo świętokrzyskie
Województwo świętokrzyskie

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. to NAJWIĘKSZE W POLSCE SKŁADOWISKO AZBESTU. Specjalizuje się w utylizacji, demontażu, transporcie, zabezpieczaniu materiałów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach 170601* oraz 170605*.

AKTUALNOŚCI

maj 2010
Miło nam poinformować, że nasza "Ekologiczna instalacja do unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest", prezentowana na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości "CONCOURS-LAPINE" 2010 w Paryżu została wysoko oceniona przez międzynarodowe jury i otrzymała Brązowy Medal.

kwiecień 2010
Miło nam poinformować, że Środowisko i Innowacje sp. z o.o. otrzymała nagrodę w konkursie Lider Innowacji 2010 za rozwiązanie pt. "Instalacja do bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w Polsce". (więcej)

1 marca 2010
Miło nam poinformować, że 1 marca 2010r. SiI została członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest to największa organizacja biznesowa na terenie województwa Świętokrzyskiego.

14 stycznia 2010
14 stycznia 2010 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację „Wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu na przykładzie gminy Szczucin”. Środowisko i Innowacje wzięła udział w konferencji. więcej

grudzień 2009
30 grudnia 2009 odbyły się30 jubileuszowe międzynarodowe uliczne biegi sylwestrowe w Szydłowie. Środowisko i Innowacje sp. z o.o. była sponsorem głównym biegów.
Szydłów 1 Szydłów 2 Szydłów 3

grudzień 2009
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. w Pulsie Biznesu
Puls Biznesu

listopad 2009
27 listopada 2009 roku odbył się I Bal Środowiskowy, podsumowujący dotychczasową działalność firmy.
Była to okazja nie tylko do świetnej zabawy ale także możliwość podziękowań wszystkim którzy przyczynili się do sukcesu firmy Środowisko i Innowacje sp. z o.o.
Bal 2009

listopad 2009
Środowisko i Innowacje otrzymała złoty medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowoczesnych Technologii - Brussels Innova 2009.
Uznanie międzynarodowego jury zdobyła nasza "Instalacja do bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów i ochrona środowiska."

lipiec 2009
SiI otrzymała certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 na zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem od jednostki certyfikacyjnej LL-C (Certification).

30.06.2009
Środowisko i Innowacje świadczy usługi w oparciu o zasady przyjętej polityki jakości oraz polityki środowiskowej: (zobacz w pdf).

10.06.2009
Środowisko i Innowacje w TVP Kielce.

20.05.2009
Miło nam poinformować, że Środowisko i Innowacje sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-209/08, pod nazwą "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez podniesienie wydajności składowiska azbestu, dzięki zakupowi nowoczesnej koparki gąsienicowej", współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi1 "Rozwój Przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

08.05.2009
Zgłoszony przez Środowisko i Innowacje projekt "Instalacja do bezpiecznego unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest", wygrał w konkursie NoVator 2008, w dziedzinie "Innowacyjna Inwestycja w usługach".

10.05.2009
10.05.2009 odbył się II Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego w Rytwianach. Środowisko i Innowacje była sponsorem Pikniku, rozpoczynając tym samym akcję "Azbest zabija, więc musi zginąć". więcej
piknik

06.02.2009
Środowisko i Innowacje otrzymała tytuł Partnera Polskiej Ekologii 2009.

02.12.2008
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

05.11.2008
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. była obecna na Targach Poleko 2008.

27.10.2008
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. jest obecna na Targach Poleko 2008. Zapraszamy do paw. 4 stoisko 38, przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

15.08.2008
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. objęła mecenat nad kulturą i sztuka w Szydłowie jako Sponsor Główny.

28.07.2008
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. została członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

02.06.2008
W Poznaniu odbyła sie II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Bezpieczne usuwanie azbestu".
ŚII była sponsorem konferencji oraz prelegentem podczas panelu, przedstawiając doświadczenia w zakresie usuwania azbestu.

15.05.2008
ŚII jest sponsorem II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Bezpieczne usuwanie azbestu." Konferencja odbędzie sie 2 czerwca 2008 roku w Poznaniu. Zapraszamy do udziału w konferencji.

25.01.2008
ŚII otrzymała od Narodowej Rady Ekologicznej certyfikat Partnera Polskiej Ekologii.

15.01.2008
ŚII głównym sponsorem Electro Sound Festiwal, który odbędzie się 2 lutego 2008r. w Busku Zdrój.

11.01.2008
11 stycznia 2008 r. w Senacie odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono nominacje laureatom IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Środowisko i Innowacje jest sponsorem konkursu „Polska wolna od azbestu”, organizowanego w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".; 14.01.2008r.
Relacja i galeria z oficjalnej strony Senatu RP:
http://www.senat.gov.pl/k7/agenda/wydarz/2008/080111.htm

11.11.2007
Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Środowisko i Innowacje sp. z o.o. otrzymała z dniem 12 listopada 2007 roku pozwolnie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów.

01.11.2007
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. jest Partnerem Polskiej Ekologii w Konkursie „Polska Wolna od azbestu”, organizowanym przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konkurs jest adresowany do gmin i powiatów w całej Polsce. W grudniu odbędzie się Gala Nominatów, a w styczniu Gala Laureatów. Środowisko i Innowacje sp. z o.o. będzie uczestniczyła w tych wydarzeniach jako Partner Organizacyjny.
Szczegółowe informacje na temat konkursu: http://www.europa.org.pl/polskawolnaodazbestu/

15.10.2007
Środowisko i Innowacje sp. z o.o. jest obecna na Targach POLEKO 2007 przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (Pawilon 5, stanowisko 16).